Chất lượng tốt nhất cho mỗi sản phẩm luôn là mục tiêu mà công ty muốn giữ vững. Chính vì vậy mà các bước kiểm tra sản phẩm của công ty rất nghiêm ngặt và qua nhiều khâu và nhiều nhân viên kiểm tra, để có được những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, cho người tiêu dùng